Kyushu Mitsubishi

Kyushu Mitsubishi

Japón

Competiciones

Información

Nombre Completo
Kyushu Mitsubishi
País
Entrenador
Yusuke Hamanaka 
Palabras Claves